Skip to content

Financieel consultant

Ja inderdaad, SUSHtainable Consultancy is een perfecte financieel consultant. De onderneming kan u echter op nog veel meer vlakken prima van dienst zijn. Behalve financieel consultant, geldt SUSHtainable Consultancy namelijk ook als specialist in financieel management diensten, is het een onbetwiste specialist in duurzame energie en helpt het u bij het inveren van een circulaire-economie. Waste to Energy? Ook op dat vlak kan SUSHtainable Consultancy u meer dan goed van dienst zijn. Dat geldt al eveneens voor zaken als het upcyclen van restafval en reststromen en het financieel structureren van projecten. SUSHtainable Consultancy is al eveneens een ideale financieel consultant op het gebied van duurzame energie.

Een van de stokpaardjes is ontegenzeggelijk Waste to Energy

Als financieel consultant heeft SUSHtainable Consultancy u dus echt heel veel te bieden. Een van de stokpaardjes is Waste to Energy. Deze term wordt gebruikt als verwijzing naar een manier van het verbranden van afvalstoffen waarbij energie teruggewonnen kan worden. Waarom afval verbrand wordt? Op die manier neemt het volume van afval nadrukkelijk af net als overigens de gevaarlijke eigenschappen van afval.

Als financieel consultant staat SUSHtainable Consultancy nadrukkelijk voor een circulaire-economie

Tijdens het verbrandingsproces worden potentiële gevaarlijke bestanddelen die eventueel tijdens de verbranding vrijkomen opgevangen en verwijderd. Deze thermische verwerking van afval is al eveneens een wijze om energie, mineralen of chemische bestanddelen uit afval terug te winnen. Als financieel consultant staat SUSHtainable Consultancy ook nadrukkelijk voor een circulaire-economie.

Financieel consultant

Circulaire-economie vraagt om een heel andere manier van denken

Ondernemen op een manier die het hergebruiken van producten en grondstoffen maximaliseert en het waardeverlies juist minimaliseert. Dat is wat SUSHtainable Consultancy verstaat onder een circulaire-economie. Dit vraagt best veel van een onderneming en de financieel consultant kan u helpen. Het vraagt bijvoorbeeld een heel andere manier van denken. Want al bij het ontwerp en bij de materiaalkeuze moet over een circulaire-economie worden nagedacht namelijk.

SUSHtainable Consultancy kan u op een breed vlak prima van dienst zijn

Dat betekent concreet dat SUSHtainable Consultancy u een zeer breed dienstenpakket kan aanbieden. Het is uw financieel consultant wat betreft duurzame energie en helpt u nadrukkelijk ook bij het financieel structureren van projecten. U kunt eveneens rekenen op ondersteuning bij het upcyclen van restafval en reststromen en u krijgt ondersteuning bij Waste to Energy en hulp bij een circulaire-economie. De financieel management diensten staan hoog aangeschreven. Maak er dus gebruik van!