Skip to content

"Er zijn verschillende manieren om energie op een duurzame manier te produceren die minder schadelijk zijn voor onze planeet dan conventionele technieken. Door nu te kiezen voor duurzame energie, zullen generaties na ons profiteren van onze keuzes"

Sushant Bhoendie

Over SUSHtainables Consultancy

SUSHtainables Consultancy levert financieel management diensten en financieel adviesdiensten aan bedrijven werkzaam op het gebied van duurzame energie en circulaire economie.

SUSHtainables Consultancy staat voor vakmanschap en het elke dag leveren van topsportprestaties.

SUSHtainables Consultancy helpt bedrijven om hun duurzame projecten te ontwikkelen, realiseren en beheren.

SUSHtainables Consultancy helpt bedrijven bij het upcyclen van hun restromen en afval. Met andere woorden, de waarde van de eindproducten wordt hoger dan de waarde van de reststromen die als input dienen.